Jesteśmy organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentując interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążymy do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Podejmujemy inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom.

Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

 

Komunikaty FPP

21 marca 2017
FPP: Tylko 5 pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Polsce – potrzebne zachęty
Starzejącemu się społeczeństwu grozi paraliż służby zdrowia

Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych obecnie na 1000 mieszkańców w Polsce przypada zaledwie 5,2 pielęgniarki. To jeden z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej. Dla porównania w Szwajcarii współczynnik ten wynosi 16, Szwecji 11, a w Wielkiej Brytanii 9,1. Uwzględniając demografię społeczeństwa polskiego, działanie resortu zdrowia w zakresie polityki kadrowej pielęgniarek i położnych powinno zmierzać do osiągnięcia średniego wskaźnika OECD – 8,8.

więcej  arrow

Media o FPP

24 marca 2017
Wyborcza.biz
FPP proponuje ustalenie płacy minimalnej dla pielęgniarek i położnych

Wskaźnik liczby pielęgniarek i położnych w relacji do liczby mieszkańców w Polsce należy do najniższych pośród krajów Unii Europejskiej i aby poprawić tę sytuację, należy wprowadzić nowe regulacje - powinny one m.in. obejmować ustalenie minimalnej płacy, uważa przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) Marek Kowalski.

więcej  arrow

 

  ogólny / KONGRES_WYKONAWCÓW_ZAMÓWIEŃ_PUBLICZNYCH.jpg
   
ogólny / 2017-02-09_FPP_Debata_Nowe_technologie_to_szansa_na_szybszy_rozwój_gospodarki.jpg
   
 Konferencja